Cursusaanbod

Bij voldoende deelname wordt in februari 2018 gestart met een basiscursus bijenhouden.

Deze cursus bestaat uit 4 theorielessen in februari en begin maart. Daarna volgen er 12 praktijklessen in de maanden maart t/m september. Bij voldoende belangstelling worden er ook een of twee excursise gehouden.

Tijdens de cursus is het hebben van een eigen bijenvolk gewenst. De Vereniging helpt hierbij de cursist. De bijeenkomsten worden gehouden op de zaterdagmorgen. In de zomervakantie is er geen cursus.

De kosten bedragen €150 inclusief lesmateriaal (theorie), examen, koffie en thee.
Zowel de cursus als de bijenteeltleraar zijn geregistreerd bij de NBV.

Deelnemers aan de (eerste) basiscursus Bijenteelt, die nog geen lid zijn van de NBV, kunnen gratis lid worden gedurende het cursusjaar. Hierbij ontvangen zij het blad "Bijen houden" maandelijks thuis.

Voor opgave en/of meer informatie, kunt u terecht bij:

Harrie Leeflang

Tel: 06 148 315 09
E-mail: bijenleef@hetnet.nl

of bij ons secretariaat
E-mail: secretaris@imkersverenigingeerbeek.nl 

 

Bij voldoende aanmeldingen worden de mogelijkheden voor het geven van een gevorderdencursus overwogen.