Cursusaanbod 2023/24

Imkersverenigingen Eerbeek en Brummen organiseren de Basiscursus Bijenhouden. Het cursusprogramma is gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) te Wageningen. (www.bijenhouden.nl) De cursusleraar is Wouter Schouwstra uit Beekbergen, tel.0616762115, e-mail: imkerwouter@adwo.nl 

 

De basiscursus bestaat uit 7 theorielessen en 15 praktijklessen.

De cursus start op dinsdag 7 maart 2023, tijd 19.30 – 22.00 uur, locatie Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2a, 6961 DL Eerbeek. Aantal deelnemers maximaal 16: Praktijklessen in 2 groepen van maximaal 8 op dinsdag van 15.30-17.30 uur en van 18.00-20.00. Locatie: Koningsweg 14,7361TB Beekbergen.

 

De cursus wordt afgesloten met een NBV-examen waarna bij voldoende resultaat een diploma in ontvangst mag worden genomen. De kosten bedragen € 260,00; inclusief consumpties, examen en inclusief het nieuwe losbladige studie- en praktijkboek. Wilt u er rekening mee houden dat er ook imker hulpmiddelen moeten worden aangeschaft. De noodzakelijke basisuitrusting is voordelig te verkrijgen voor via Wouter Schouwstra. Deze bestaat uit: Imkerjack, imkerbeitel, imkerpijp, aansteker en grote plastic emmer. Zelf moet je zorgen voor 3 theedoeken (te voorzien van stokken)

 

Om het officiële NBV-diploma te krijgen moet men een voldoende halen voor het theorie-examen en minimaal 80% van de praktijklessen hebben bijgewoond met als beoordeling “voldoende”.

 

Het lesprogramma is exclusief de facultatieve activiteit: bezoek aan het Bijenhuis te Wageningen (zaterdag 22 april en/of in overleg).

 

Wanneer blijkt dat er nog corona regels gelden bij aanvang van de cursus zal een daar aan aangepaste planning gemaakt worden. De theorielessen worden dan per zoom en de praktijklessen zowel op dinsdag als op woensdag gegeven.

 

Het lesprogramma ziet er als volgt uit: 

Theorielessen 2 uur van 19.30 – 21.30 uur.

Praktijklessen in 2 groepen van 15.30-17.30 uur en van 18.00-20.00.

Door weeromstandigheden kunnen de praktijklessen gewijzigd worden.

 

Les 1T  Kennismaking met elkaar en met de “Bij” 

 

 • Kennismaking, verwachting van de cursisten en leraar.
 • Doel en opzet van de cursus en definitief de data bepalen.
 • Anatomie van de honingbij (werkster, dar, koningin)
 • Het bijenjaar in vogelvlucht.

Les 2T   Huisvesting, voedsel en bijenproducten

 

 

Les 3T  Ontwikkeling van het bijenvolk in de loop van het jaar

 

 

Les 4T   Bedrijfsmethode

 

 

 

Les 1P Raampjes timmeren & kunstraat voor alle cursisten. Deze les is van 19.30 uur tot 22.00 uur bij de fam. Klomp, Veldhofweg 9, Beekbergen 

 

 

Les 2P Voorjaarsinspectie 

 

 

Les 3P Ruimte geven, bouwraam 

 


Les 4P Ruimte geven, bouwraam 

 

 

Les 5T   Zwermen

 

 

Les 5P Kunstzwermen maken. Zorg ervoor dat U aanwezig kunt zijn bij deze les en ook over 13 dagen! Dit zijn twee zeer belangrijke praktijklessen!

 

 

Les 6T   Ziekten & parasieten- Voorkomen is beter dan genezen!

 

 

Les 6P Doppen breken. Dit is een belangrijke praktijkles!!!

 

 

Les 7P Controle jonge moer(en) 

 

 

Les 8P Volksontwikkeling

 

 

Les 7T  Bijenproducten honing (gastdocent)

 

 

Les 9P Honing oogsten en voeren

 

 

Les 10P Honing slingeren 

 

 

Les 11P  Varroa bestrijden

 

 

Les 12P  Inwinteren afvoeren

 

 

Les 13P  Varroa bestrijden evaluatie praktijk gedeelte

 

 

Les 8T  Examen training

 

 

Les 9T  Examen

 

 

 

 

 

 

 

Feestelijke diploma uitreiking

 

 

Les P15 Varroa bestrijding

 

                                                                     

Het cursusgeld € 260,00 dient voor 7 maart 2023 overgemaakt te zijn op bankrekening NL86ABNA0614885310 t.n.v. W. Schouwstra BIC: ABNANL2A Onder vermelding van uw naam en “bijenhouden”

 

Tegen een bijdrage in de kosten kan een 1, 6 of 10-raams volk verkregen worden bij of via de leraar. Tijdens de lessen hierover meer informatie. 

 

Wij wensen u een fijne en leerzame cursus toe en zien u graag op dinsdag 7 maart in 

Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2a, 6961 DL Eerbeek. U bent welkom vanaf 19.00 uur. 

 

Namens het bestuur van Imkersverenigingen Brummen en Eerbeek,

Wouter Schouwstra      

 

 


 

Cursusbeschrijving voortgezet imkeren

Imkersverenigingen Eerbeek en Brummen organiseren de Voortgezette cursus Bijenhouden. Het cursusprogramma is gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) te Wageningen. (www.bijenhouden.nl) De cursusleraar is Wouter Schouwstra uit Beekbergen, tel.0616762115

Aanleiding/Doel

Op de basiscursus leert de imker de basishandelingen om bijen te kunnen houden. Het is gebaseerd op een gemiddelde ontwikkeling van het bijenvolk bij een gemiddeld jaarlijks weerpatroon. Bij toepassing van die basishandelingen kan de cursist zijn bijenvolk zonder overlast voor medeburgers gezond in leven houden, verhindert hij het zwermen en kan zijn volk een honingoogst opleveren.
Veel beginnende imkers lopen bij de toepassing van die basishandelingen tegen problemen aan als ze het jaar daarna zelfstandig bijen gaan houden. Met name door verschillen in weer, dracht maar ook ziekte, is de jaarlijkse ontwikkeling van het bijenvolk telkens weer verschillend wat vragen oproept over het moment waarop de nieuwe imker het recept moet toepassen. Daar komt bij dat de moderne imker, levend in een informatie maatschappij, bij het zoeken naar antwoorden op zijn vragen bij collega imkers en op internet gemakkelijk overspoeld wordt met (soms tegenstrijdige) informatie. Het ontbreekt hem aan ervaring in het omgaan met bijen om in die bij aan informatie het kaf van het koren te scheiden.
Daarnaast groeit de imker in zijn ontwikkeling en wil hij meer dan alleen maar een of twee volken in de tuin hebben staan.

Het uitgangspunt van deze cursus is een cursist die eigen bijenvolken heeft.
Waar de basiscursus uitgaat van een zekere gelijkheid van alle bijenvolken, leert deze opleiding de cursist verschillen tussen bijenvolken te herkennen en daarmee om te gaan.

De doelstellingen van de cursus voorgezet imkeren zijn:

 • Kennis verwerven van het verloop van de jaarlijkse cyclus van het bijenvolk. 
 • Leren beoordelen van verschillen in ontwikkeling (grootte van het volk ,voorraden, vitaliteit en ziekten) tussen bijenvolken.
 • Leren om passende maatregelen te kunnen nemen om een achterblijvende ontwikkeling te corrigeren zoals volken opruimen, verenigen, versterken. 
 • Leren om maatregelen te nemen om het bijenvolk gezond te houden zoals raatvernieuwing en varroa bestrijding,
 • Meer kennis van en ervaring met allerlei deelaspecten van het houden van bijen zoals reizen, zwerm scheppen, volksvermeerdering met broedafleggers maken, verenigen van bijenvolken en honingoogsten.
 • Kennis en toepassing van eenvoudige koninginnenteelt. 
 • Kennis van het drachtgebied en de consequenties hiervan voor de imkerhandelingen

De inhoud van de cursus

Algemeen:
Bij deze cursus is de bijenteeltleraar leidend in die zin dat hij aangeeft welke basistheorie en basishandelingen aan de orde zijn, maar speelt de cursist een actieve rol. Omdat de cursus bedoeld is om de beginnende imkers te begeleiden zijn hun vragen en problemen in sterke mate bepalend voor wat er in de lessen aan de orde komt. Inventarisatie van hun vragen en evaluatie van de uitgevoerde handelingen zijn essentiële onderdelen van de lessen.

Theorie:
Tijdens de theorielessen speelt de cursist een actieve rol door de basistheorie zoals geleerd tijdens de basiscursus zich voor de les (opnieuw) eigen te maken en tijdens de les dit te bespreken middels vragen en discussie. Verder worden tijdens theorielessen de problemen van de cursisten met betrekking tot het onderwerp geïnventariseerd en wordt nagegaan of de theorie daarop een antwoord geeft en wordt besproken hoe dat in de praktijk uitgevoerd moet worden. De cursist zal dat ook uitvoeren in zijn eigen praktijk waarna dat in de volgende les geëvalueerd wordt.
Nieuwe onderwerpen zoals koninginnenteelt zullen eerst in collegevorm uitgelegd worden.
Omdat de theorie (kennis, inventarisatie problemen, beantwoorden van vragen) bedoeld is als ondersteuning van de praktijk is het nodig deze les te geven ruimschoots voor de uitvoering van de handelingen in de praktijk.

Praktijk:
Voor de praktijk zijn er diverse mogelijkheden afhankelijk van de te behandelende onderwerpen:

 • Er is een praktijkles met demonstratie en instructie door de bijenteeltleraar.
 • De praktijk wordt door de cursist zelf bij zijn eigen bijenvolken uitgevoerd en in de volgende les geëvalueerd.
 • De praktijk wordt door groepjes cursisten samen bij hun eigen bijenvolken uitgevoerd en in de volgende les geëvalueerd.

Literatuur:

 • Handboek praktijk, inclusief de aanvulling voor de voortgezette basiscursus.
 • Bijenhouden, hoe doe je dat?
 • Bijenhouden voor gevorderden

Leslocatie: Tjark Riks Centrum Derikxkamp 2a 6961 DL Eerbeek

Kosten: 105 euro tijdig te voldoen voor aanvang van de cursus op rekeningnummer NL86ABNA0614885310 t.n.v. W. Schouwstra

Lesprogramma 

Tijden van 19.30 tot 21.30 uur

Les 1 22 februari Kennismaking

Les 2 15 maart Voorjaarsinspectie

Les 3 29 maart ruimte geven en zwermcontrole

Les 4 12 april zwermverhindering en / koninginnenteelt

Les 5 31 mei controle jonge moer, oxaal/mierenzuur, honingvoorraad

Les 6 28 juni honing oogsten, zomerverzorging, varroa

Les 7 9 augustus najaarsverzorging

Les 8 27 september afsluiting evaluatie en hoe verder

De lessen koninginnenteelt zal tijdens de cursus in overleg met de deelnemers verder uitgewerkt worden. Ook kan hieraan deelgenomen worden door hen die alleen aan de lessen koninginnenteelt willen deelnemen.