Wanneer steken bijen

Bijen steken om zich te verdedigen.
Als een bij in de knel komt of zich bedreigd voelt, zal zij zich verdedigen. Dit doet zij door te steken. Het gebruik van haargel of lotion kan voor de bijen ook een reden zijn "in de aanval" te gaan. Maakt u gebruik van dergelijke "luchtjes" blijf dan op enige afstand.

Ook uw aanwezigheid in "de vliegroute" wordt door de bijen niet altijd gewaardeerd. Blijf, zo mogelijk, achter de kast of korf, zodat u de bijen niet hindert in hun activiteiten.