Statuten

De statuten, die Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek & Omstreken hanteert zijn niet recent.

Zij zijn door het bestuur "tegen het licht gehouden" en gaven geen aanleiding tot aanpassing. Indien in de toekomst aanpassing noodzakelijk is, zal tevens de naam van de overkoepelende vereniging worden gewijzigd. Per 2007 is de VBBN overgegaan in de NBV. Het hoofdbestuur van de NBV onderschrijft deze werkwijze.

Download hiermee de statuten ( 1,7 MB )