De Imkers van de Imkersvereniging Eerbeek & Omstreken heten u van harte welkom op deze site.

Wij zijn blij met uw bezoek en willen u graag attenderen op de activiteiten, opgenomen in de jaaragenda. Hoogtepunt hierin is de jaarlijkse Honing- & Bijenmarkt, elke 4de zaterdag in september dus 26 september 2020. Een samenvatting van de markt staat op de pagina Honing- & Bijenmarkt.


 


Een impressie van de markt van 2019:

   

      DROOGTE!! en heide dracht in 1897.

Op 20 augustus 1897 stond onderstaand artikeltje in "Het nieuws vanden dag". Ongeveer hondertwintig jaar geleden ook al problemen met de heide dracht door langdurige droogte.

 


Nieuwe aanwinst voor de Vereniging.

Deze observatiekast hebben we op de kop getikt via Marktplaats. Henk van Zomeren heeft er een flinke opknapbeurt aan besteed. Dit voojaar gaan we een nieuw volk in de kast huisvesten en plaatsen we dit in de Bijenstal "De Vliegplank".

 


Eerbeekse Korfkast.

In de rubriek Bijen/Weetjes staat interessante informatie over de historische Eerbeekse Korfkast. https://www.imkersverenigingeerbeek.nl/bijen/weetjes

 


De bijenstal.

In 2016 is de nieuwe bijenstal in gebruik genomen. De oude stal bij "De Korenmolen" is ook nog steeds in gebruik. De imkers die (tijdelijk of permanent) thuis geen plaats hebben kunnen hier hun kasten plaatsen tegen een geringe vergoeding.