De Imkers van de Imkersvereniging Eerbeek & Omstreken heten u van harte welkom op deze site.

Wij zijn blij met uw bezoek en willen u graag attenderen op de activiteiten, opgenomen in de jaaragenda. Hoogtepunt hierin is de jaarlijkse Honing- & Bijenmarkt, elke 4de zaterdag in september.


Zwerm gezien? zoek een imker die graag helpt: http://bijenzwerm.nl/kaart/. Klik op de kaart voor de imkers in uw buurt. In Eerbeek en omstreken zijn het momenteel vier imkers die met naam en telefoonnummer op de kaart staan.
Eerbeekse Korfkast.

In de rubriek Bijen/Weetjes staat interessante informatie over de historische Eerbeekse Korfkast. https://www.imkersverenigingeerbeek.nl/bijen/weetjesVOORJAARSFEEST op 15 mei 2017.

Een geslaagde avond met 25 leden van de vereniging en enkele partners en gastleden. Prachtig weer en na een kort welkom van de voorzitter is er over van alles en nog wat gepraat, maar vooral over de bijen, de eerste dracht en de vooruitzichten voor het komende seizoen. Totdat het donker werd.


Op de jaarvergadering van de NBV kreeg onze oud voorzitter Ton Fleur uit handen van de nieuwe voorzitter van de NBV, Wouter Schouwstra, de erekorf van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.

 

 

 


 


 

Wij zijn blij met uw bezoek en willen u graag attenderen op de activiteiten, opgenomen in de jaaragenda. Hoogtepunt hierin is de jaarlijkse Honing- & Bijenmarkt, elke 4de zaterdag in september.