De Imkers van de Imkersvereniging Eerbeek & Omstreken heten u van harte welkom op deze site.

Wij zijn blij met uw bezoek en willen u graag attenderen op de activiteiten, opgenomen in de jaaragenda. Hoogtepunt hierin is de jaarlijkse Honing- & Bijenmarkt, elke 4de zaterdag in september dus in 2023 op zaterdag 23 september. Wij hopen ook dit jaar weer een vorm te vinden om deze markt door te laten gaan.  Een samenvatting van de markt staat op de pagina Honing- & Bijenmarkt.


Een nieuwe cursus voor beginnende imkers start op 7 maart 2023. 

NIEUW: Cursus VOORTGEZET IMKEREN

 


 

Bezoek ook onze Facebookpagina voor actuele infformatie: https://www.facebook.com/EerbeekseImker


Eerbeekse Korfkast.

In de rubriek Bijen/Weetjes staat interessante informatie over de historische Eerbeekse Korfkast. https://www.imkersverenigingeerbeek.nl/bijen/weetjes

 


De bijenstal.

In 2016 is de nieuwe bijenstal in gebruik genomen. De oude stal bij "De Korenmolen" is ook nog steeds in gebruik. De imkers die (tijdelijk of permanent) thuis geen plaats hebben kunnen hier hun kasten plaatsen tegen een geringe vergoeding.