De Imkers van de Imkersvereniging Eerbeek & Omstreken heten u van harte welkom op deze site.

Wij zijn blij met uw bezoek en willen u graag attenderen op de activiteiten, opgenomen in de jaaragenda. Hoogtepunt hierin is de jaarlijkse Honing- & Bijenmarkt, elke 4de zaterdag in september dus in 2023 op zaterdag 23 september. Wij hopen ook dit jaar weer een vorm te vinden om deze markt door te laten gaan.  Een samenvatting van de markt staat op de pagina Honing- & Bijenmarkt.


 

"Bewustzijn van de Bij" nieuw boek.

Onderstaande link geeft toegang tot een artikel in de NRC van 8 juli 2023. Twee leden van onze vereniging komen daarin ook aan het woord.

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/07/06/hoe-is-het-om-een-bij-te-zijn-a4168904


Over de bestuiverstelling 2023.

Via bijgaande link is een bericht te lezen over de telling van bestuivers en de bedreigingen van bijensoorten.

https://nos.nl/artikel/2473277-bijen-en-andere-bestuivers-ernstig-bedreigd-nieuwe-telmethode-moet-helpen 


Nieuwe EU wetgeving uit 2022 belangrijk voor bestuivers.

Via bijgaande link is het document te lezen over de nieuwe Europpeesche wetgeving. De Green Deal: baanbrekende voorstellen om de natuur in Europa tegen 2050 te herstellen en het gebruik van pesticiden tegen 2030 te halveren.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_22_3746

De voorgestelde doelstellingen omvatten onder meer:

  • de afname van de bestuiverpopulaties tegen 2030 ombuigen en daarna deze populaties vergroten;
  • in landbouwecosystemen: een algemene toename van de biodiversiteit en een positieve trend voor graslandvlindersakker- en weidevogels, organische koolstof in minerale akkerbodems en landschapselementen met een grote diversiteit op landbouwgrond;

NIEUW: Cursus VOORTGEZET IMKEREN 

Bezoek ook onze Facebookpagina voor actuele infformatie: https://www.facebook.com/EerbeekseImker


Eerbeekse Korfkast.

In de rubriek Bijen/Weetjes staat interessante informatie over de historische Eerbeekse Korfkast. https://www.imkersverenigingeerbeek.nl/bijen/weetjes

 


De bijenstal.

In 2016 is de nieuwe bijenstal in gebruik genomen. De oude stal bij "De Korenmolen" is ook nog steeds in gebruik. De imkers die (tijdelijk of permanent) thuis geen plaats hebben kunnen hier hun kasten plaatsen tegen een geringe vergoeding.