Inschrijfformulier en Marktvoorwaarden Honing- en Bijenmarkt

Inschrijfformulier.

Formulier downloaden via onderstaande link, afdrukken, invullen en opsturen aan vermelde adres.

/SiteFiles/1/images/Schermafbeelding%202019-03-14%20om%2009_45_34.pngMARKTVOORWAARDEN

HONINGMARKT (binnen)

 • De aanvoer van Nederlandse honing moet voltooid zijn voor 08.30 uur.

 • Aanvoer van buitenlandse honing is verboden.

 • Gekeurd wordt op basis van het reglement 2015v2 van de Nederlandse Commissie voor Bijenproducten.

 • De keuring geschiedt door een jury bestaande uit gekwalificeerde en bevoegde keurmeesters.

 • Tijdens en na de keuring dient alle ter verkoop aan te bieden honing op de markt aanwezig te zijn.

  De keuring vangt aan precies om 09.00 uur. De keuring vindt plaats in de zaal van “De Korenmolen” en

  is openbaar toegankelijk.

 • Gekeurd wordt in 2018 de volgende klassen:

  Klasse 1 (Vloeibare honing in potten)Klasse 2 Kristalliserende honing. Klasse 3 Gekristalliseerde honing, Klasse 4 Crème honing.
  Elke inzender ontvangt een Oorkonde met vermelding van het behaalde aantal punten in de gekeurde klasse.

 • Ondeugdelijke honing wordt door de jury en/of het bestuur verwijderd.

 • Aanwijzing van de standplaatsen geschiedt door de marktmeester.

  De familie Van Zadelhoff heeft een wisselbokaal beschikbaar gesteld voor het beste raam

  heideraathoning.
  Deze bokaal wordt eigendom nadat zij drie achtereenvolgende jaren of vijf maal in totaal is gewonnen.
  Elke inzender kan hiervoor een raampje aanbieden. Hierin mag ten hoogste 1 cm kunstraat aanwezig zijn.

BUITENMARKT

De buitenmarkt is bestemd voor:

 • Verkoop van imkersbenodigdheden.
 • Het geven van voorlichting ter bevordering van de bijenteelt.

 •  

  Verkoop van bijenproducten, biologische producten en andere artikelen, in het bijzonder op het gebied

  van natuur en/of milieu.

 • Verkoop van drachtplanten en bloembollen.

 • Presentaties van "natuurgerichte" instanties.

 • Demonstraties van oude ambachten.

 • Plaatselijke middenstand (zeer beperkt).

   

  Verkoop van honing is niet toegestaan op de buitenmarkt! BIJENMARKT (buiten)

  De aanvoer van bijenvolken moet voltooid zijn voor 10.00 uur.
  Aanwijzing van de standplaatsen geschiedt door de marktmeester.

  Deelname aan de Eerbeekse Honing- en Bijenmarkt geschiedt volledig onder eigen verantwoordelijkheid. Imkersvereniging Eensgezindheid kan derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld voor de door de deelnemer geleverde producten of diensten.

  De huur voor de buitenmarkt dient uiterlijk 21 september a.s. te worden betaald op rekening van Imkersvereniging Eerbeek, Iban: NL83 RABO 0316 1113 76.