Inschrijfformulier Honing- en Bijenmarkt

Inschrijfformulier.

Formulier downloaden via onderstaande link, afdrukken, invullen en opsturen aan vermelde adres.

/SiteFiles/1/files/Inschrijfformulier%20voor%20de%20Bijenmarkt%202023.pdf


page1image9624896

sinds 1902

secretariaat: Johan (J.C.) de Wilde Rentmeesterhof 7, 6961DB Eerbeek
T 0313 654859
E secretaris@imkersverenigingeerbeek.nl

www.imkersverenigingeerbeek.nl

INSCHRIJFFORMULIER

page1image7512320 page1image7512704

KvK Veluwe en Twente 40103415 Rek. nr. NL83 RABO 0316 1113 76

 

 

Voor de 115e Honing- & Bijenmarkt op zaterdag 23 september 2023. Adres: Restaurant "De Korenmolen", Kanaalweg 3 te Eerbeek.

Ondergetekende schrijft in voor:

 Warenmarkt
 Hij/zij wenst ..... kraam/kramen te huren (lengte van de kraam/standplaats is 4 meter),

prijs per kraam € 46,00.
 Hij/zij neemt een eigen kraam mee met een totale lengte van ..... meter.

prijs van de standplaats € 5,75 per meter, met een minimum van € 23,--.

Instellingen zonder- of met beperkte verkoop, kunnen op dit tarief korting krijgen, tot een minimum van € 23,00. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Wij verzoeken u de huur uiterlijk 18 september a.s. te betalen op rekening van Imkersvereniging Eerbeek, Iban: NL83 RABO 0316 1113 76.

Indien gewenst kunnen wij u een elektrische aansluiting leveren. U dient zelf een kabel van

25m. mee te nemen. Eventuele kosten worden op de marktdag aan u doorberekend.  230 V, gewenst vermogen: ............. KVA
 400 V, gewenst vermogen: ............. KVA

Door het inzenden van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met de marktvoorwaarden (zie bijlage).

Deelnemers dienen zich aan te melden door het volledig invullen van het aanmeldingsformulier. Wij hebben uw volledige gegevens nodig voor een eventueel contactonderzoek.

NAAM ............................................................................................... ADRES ...............................................................................................POSTCODE/WOONPLAATS............................................................................. TELEFOON ......................................... E-MAIL..........................................

Na invulling (svp ook als u niet komt) bovenstaande retour aan :

Henk van Zomeren
Kuiperserf 24
6961 NA Eerbeek. E-MAIL: 
bijenmarkt@imkersverenigingeerbeek.nl

Noot: De imkersvereniging Eensgezindheid is nimmer aansprakelijk voor diefstal, schade en nog te lijden schade; noch voor de door de wet gestelde eisen, waaraan de verkopers en hun producten en/of diensten moeten voldoen.

NEDERLANDSE BIJENHOUDERSVERENIGING