Lidmaatschap

 

  • of u aan te melden bij de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging), onder vemelding dat u graag lid wilt worden van subvereniging Eerbeek.
    (secretariaat@bijenhouders.nl)

(zie ook "vereniging - cursusaanbod" elders op deze site)

 

Draagt u de vereniging en/of de imkerij een warm hart toe en wilt u geen lid worden dan kunt u ons helpen met uw donatie.

Ons bankrekening nummer is NL83RABO 03161.11.376  t.n.v. Imkersvereniging Eerbeek

Ook kunt u contact opnemen met onze penningmeester (penningmeester@imkersverenigingeerbeek.nl)

 

Voor uw gaven zijn wij u zeer erkentelijk.