Marktvoorwaarden

MARKTVOORWAARDEN

 

 1. ALGEMENE REGELS

Deelnemers dienen zich te houden aan de voorwaarden die zijn gesteld in het draaiboek en de, door de Gemeente Brummen verleende, evenementenvergunning. Opdrachten en aanwijzingen van de organisatie dienen stipt te worden opgevolgd.

 

Een kopie van de evenementenvergunning en het draaiboek liggen ter inzage in de marktkraam van de organisatie. Daar is ook een telefoon en een lijst met adressen en telefoonnummers van de hulpverlenende instanties aanwezig.

 

Deelname aan de Eerbeekse Honing- en Bijenmarkt geschiedt volledig onder eigen verantwoordelijkheid. Imkersvereniging Eensgezindheid kan derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld voor de door de deelnemer geleverde producten of diensten.

 

2. Opbouw

Vanaf 27-09-2024 om 00:00 uur is het terrein gesloten voor auto’s. De kramen komen op 24-09-2022 vanaf 7:30 uur en worden op de juiste locatie geplaatst door de leverancier.

 

Vanaf 9:00 uur mogen auto’s het terrein op en kunnen deelnemers hun kraam inrichten. De auto’s a.u.b. zo snel mogelijk weer van het terrein af i.v.m. beperkte ruimte.

 

Opbouwen kan tot en met 10:30 uur, wij laten vroeg komende bezoekers van af 10:30 toe op de markt. De officiële start van de markt is om 11:00 uur. De markt eindigt om 15:00 uur.

 

3. Afbreken en opruimen

Afbreken kan en mag pas vanaf 15:00 uur. Iedereen dient zijn eigen kraam schoon achter te laten. Alle afval, zoals b.v. lege verpakkingen, dient door de deelnemers meegenomen te worden.

 

De kramen worden door de verhuurder afgebroken en verwijderd. Het terrein wordt door de organisatie en de imkers opgeruimd.

 

4. Aanmelding en afmelding

 

Deelnemers dienen zich aan te melden door het volledig invullen van het aanmeldingsformulier, dat wordt meegestuurd bij de uitnodiging. Wij hebben uw volledige gegevens nodig voor een eventueel contactonderzoek.

De huur voor de marktkramen dient uiterlijk 19 september a.s. te worden betaald op rekening van imkersvereniging Eerbeek, Iban: NL83 RABO 0316 1113 76.

 

Indien een deelnemer zich afmeldt:

 1. Bij tijdige afmelding (tot 48 uur voor aanvang van de markt) is de deelnemer 25% van het marktgeld verschuldigd voor administratie en organisatiekosten.
 2. Bij late afzegging (na 48 uur voor aanvang van de markt) of niet verschijnen op de markt, is de deelnemer 50% van het marktgeld verschuldigd voor kraamhuur, administratie en organisatiekosten. Als de deelnemer het marktgeld reeds heeft betaald zal het resterende deel, binnen twee maanden na de bijenmarkt, worden teruggestort op de betaalrekening van de deelnemer.

 

 

 

 

 

 

5. SPECIALE REGELS

 

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om de markt af te gelasten zonder opgaaf van redenen.

Dat kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn bij een verhoogd risico op besmettingen, of op last van de overheid.

In het geval van afgelasting zal het reeds betaalde marktgeld , binnen twee maanden na datum van de bijenmarkt, worden teruggestort op de betaalrekening van de deelnemer

 

6. HONINGMARKT (buiten)

 • De aanvoer van Nederlandse honing moet voltooid zijn voor 10.30 uur.
 • De honing dient te worden verpakt in luchtdichte, geur afsluitende verpakkingen.
 • Aanvoer van buitenlandse honing is verboden.
 • Het laten proeven van honing is niet toegestaan.
 • Er is geen honingkeuring, maar er worden steekproeven gehouden.
 • Ondeugdelijke honing wordt door de jury en/of het bestuur verwijderd.
 • Aanwijzing van de standplaatsen geschiedt door de marktmeester.

 

7. WARENMARKT

De warenmarkt is bestemd voor:

 • Verkoop van imkersbenodigdheden.
 • Het geven van voorlichting ter bevordering van de bijenteelt.
 • Verkoop van bijenproducten, biologische producten en andere artikelen, in het bijzonder op het gebied van natuur en/of milieu.
 • Verkoop van drachtplanten en bloembollen.
 • Plaatselijke middenstand (zeer beperkt).

 

Verkoop van alcoholische dranken is niet toegestaan!

 

8. BIJENMARKT (buiten)

 • De aanvoer van bijenvolken moet voltooid zijn voor 10.00 uur.
 • Aanwijzing van de standplaatsen geschiedt door de marktmeester.

 

(Voorlopig) Plan van Aanpak COVID-19 (Coronavirus)

DIT PLAN VAN AANPAK IS ALLEEN VAN TOEPASSING ALS ER BEPERKENDE MAATREGELEN GELDEN OP DE MARKTDAG

 

Voorwaarden die moeten worden nageleefd om de veiligheid van marktondernemers, personeel en bezoekers te waarborgen.

Gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop.

DE DOOR DE OVERHED BEPAALDE REGELS DIE GELDEN OP 24-09-2022 PREVALEREN BOVEN DIT PLAN VAN AANPAK.

DIT IS GEEN VRIJBLIJVEND ADVIES MAAR MOET WORDEN OPGEVOLGD!

 

Voor de organisatie:

 1. De markt heeft een ruimere opstelling zodat er meer ruimte ontstaat tussen de kramen.
 2. In de looppaden tussen de kramen geldt eenrichtingverkeer. Dit wordt met pijlen op de looppaden en op diverse plaatsen met borden aangegeven. Op het honingmarkt gedeelte is het mogelijk om een rondje te lopen, dit is om te voorkomen dat bezoekers teruglopen.
 3. De kramen worden met een onderlinge afstand van tenminste 1,5 meter geplaatst. De ruimte tussen de kramen wordt afgesloten met een lint, om te voorkomen dat bezoekers achter of naast de kramen komen.
 4. Bij het begin van de markt dient kraam 1 als poort voor de markt. Daar gaan we de bezoekers door middel van borden wijzen op het eenrichtingverkeer en op de wettelijke regels voor de 1,5 m. afstand.
 5. Er worden maximaal 120 bezoekers tegelijk toegelaten op de markt, dat is gemiddeld 4 personen tegelijk per kraam. Uit ervaring weten wij dat de meeste bezoekers met z’n tweeën komen die afkomstig zijn uit één huishouden.
 6. Als er meer bezoekers tegelijk komen zullen wij deze tegenhouden bij de poort en verzoeken om op een later tijdstip terug te komen.
 7. Op het terrein zal een omroepinstallatie aanwezig zijn waarmee wij indien nodig mededelingen kunnen doen aan de bezoekers.

Voor de verkopers:

 1. Geen zitgelegenheden of statafels, geen inloopkramen, dus alleen loketverkoop.
 2. Geen proeverijen van versproducten, geen demonstraties en voorstellingen van ambachten.
 3. Geef de producten verpakt mee naar huis. (ook gebakken oliebollen, hamburgers, enz.)
 4. Houd de afstand tussen verkoper en bezoeker op minimaal 1,5 meter en communiceer dit ook goed naar de bezoeker.
 5. Zorg daar waar nodig voor voldoende desinfecterende gel of handzeep
 6. Ook de verkopers achter de kramen dienen een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen, tenzij zij tot dezelfde huishouding behoren..
 7. Voorkom handcontact en gebruik zoveel mogelijk de pinpas voor betalingen.

Voor de bezoekers: (deze regels worden duidelijk zichtbaar opgehangen in kraam 1 bij de poort).

 • Op de markt geldt eenrichtingverkeer. Als je terug wilt naar een kraam, loop dan een rondje!
 • Houd tenminste 1,5 meter afstand van anderen en houd afstand als er een rij wachtenden is.
 • Blijf niet bij elkaar staan in de paden tussen de kramen.
 • Betaal zo veel mogelijk met de bankpas.
 • Als je met cash betaald maak dan geen contact met de handen van de verkoper.
 • Was je handen net voor je naar de markt vertrekt en was opnieuw als je weer thuis komt.
 • Geef geen handen ook niet als je bekenden tegen komt
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes en nies in je eigen elleboog.
 • Houd u aan de regels en wijs anderen op hun plicht als zij dat niet doen.