Bestuur

Het bestuur van Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek & Omstreken
bestaat uit vier personen, t.w.:

Voorzitter:
Piet (P.G.) Blanksma
Prof. Huetlaan 5A, 6957AP Laag Soeren
tel.: 0313-619459

e-mail: voorzitter@imkersverenigingeerbeek.nl


Secretaris:
Johan (J.C.) de Wilde
Rentmeesterhof 7, 6961 DB Eerbeek
tel.: 0313-654859 
e-mail: secretaris@imkersverenigingeerbeek.nl

Penningmeester:
Judith Pastoor
Imbosweg 17, 7371 DA Loenen
tel.: 0646496964
e-mail: penningmeester@imkersverenigingeerbeek.nl

Henk (H.W.) van Zomeren
Kuiperserf 24, 6961NA Eerbeek
tel.: 0313-652484