Honingkeuring

 

De honing wordt, voorafgaande aan de verkoop, gekeurd door een team van erkende keurmeesters.

Voor deze keuring wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Keuringsreglement van de Nederlandse Commissie voor Bijenproducten. Elke deelnemer ontvangt een certificaat met vermelding van het behaalde aantal punten.

Door de droge zomer is de aanvoer van Heide honing naar verwchting dit jaar minimaal. Het bestuur heeft daarom besloten de keuring uit te voeren in vier klassen afwijkend van andere jaren:

  • klasse 1   vloeibare honing
  • klasse 2   kristalliserende honig
  • klasse 3   gekristalliseerde honing
  • klasse 4   crème honing

Voor de beste Heide-Raathoning (klasse 8) wordt jaarlijks de "Van Zadelhoff Wisselbokaal" uitgereikt. Vanwege de verwachte geringe aanvoer van Heidehoning is besloten deze bokaal dit jaar niet uit te reiken.

De keuring geeft de consument de zekerheid dat de aangeboden producten van hoge kwaliteit zijn en (ruim) voldoen aan de eisen die de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hieraan stelt.

De keuring is een publiekstoegangkelijke keuring. Hierbij kunnen de belangstellenden meekijken over de schouders van de keurmeesters. Er is volop gelegenheid om aan de keurmeesters vragen te stellen. Ook andere honing dan uit de hierboven genoemde klassen kan aangeboden worden ter keuring, indien mogelijk zullen de keurmeesters ook daarover een terugkoppeling geven.