Honingkeuring

De honing wordt, voorafgaande aan de verkoop, gekeurd door een team van erkende keurmeesters.

Voor deze keuring wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Keuringsreglement van de Nederlandse Commissie voor Bijenproducten. Elke deelnemer ontvangt een certificaat met vermelding van het behaalde aantal punten.

Gekeurd wordt in drie klassen, t.w.:

  • klasse 1   vloeibare honing
  • klasse 5   heidehoning
  • klasse 8/8A  heideraathoning

Voor de beste Heide-Raathoning (klasse 8) wordt jaarlijks de "Van Zadelhoff Wisselbokaal" uitgereikt.

De keuring geeft de consument de zekerheid dat de aangeboden producten van hoge kwaliteit zijn en (ruim) voldoen aan de eisen die de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hieraan stelt.

Bij de voorgaande 107 markten was deze honingkeuring achter gesloten deuren. Tijdens de markt van 24 sept. 2016 is gekozen voor een publiekstoegangkelijke keuring. Hierbij kunnen/konden de belangstellenden meekijken over de schouders van de keurmeesters. Een groot succes!